Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w ramach PO KL Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe ” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 2/POKL/7.2.1/2011.

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesza powyższy konkurs z dniem 12 października 2011 r., tj.  wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 11 października 2011 roku, nie będą roz patrywane.
ogloszenie_o_zawieszeniu_konkursu_7.2.1.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Patrowicz Maciej
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-04 07:56:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Krzysztof Kujawa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-05 15:10:57
  • Liczba odsłon: 487
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 509318]

przewiń do góry