Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
108 8. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU usługa z zakresu działalności kulturalnej - Organizacja ekspozycji stałej pt.: Galeria Wielkich Płocczan w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku - realizacja projektu aranżacji wystawy stałej Załęska Marzena 2021-08-26
106 7. OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU usługa z zakresu działalności kulturalnej - Organizacja ekspozycji stałej pt.: Galeria Wielkich Płocczan w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku - realizacja projektu aranżacji wystawy stałej Załęska Marzena 2021-07-29
104 ZP.271/3/2021 - Usługi poligraficzne - Druk i dostawa biletów do Muzeum Mazowieckiego w Płocku Załęska Marzena 2021-07-13
88 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oficyn do budynku głównego przy ul. Kolegialnej 6, w Płocku realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn."Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II MBJ Corporation 2021-07-05
91 Usługa polegająca na aranżacji pomieszczeń ekspozycji stałych „Sztuka dwudziestolecia międzywojennego– art déco” i „Wielcy Płocczanie – Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku” Jabłońska Małgorzata 2021-07-05
95 1. OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU usługa z zakresu działalności kulturalnej - Organizacja ekspozycji stałej pt.: Galeria Wielkich Płocczan w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku - wykonanie projektu koncepcyjnego oraz projektu technicznego wykonawczego aranżacji. Jabłońska Małgorzata 2021-06-17
96 2. OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU usługa z zakresu działalności kulturalnej - Organizacja ekspozycji stałej Galeria Themersonów/The Themerson Gallery w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 6 wykonanie projektu koncepcyjnego obejmującego scenariusz wystawy wraz z opracowaniem multimediów do wystawy oraz tekstami towarzyszącymi wystawie. Jabłońska Małgorzata 2021-06-17
99 3. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA usługa z zakresu działalności kulturalnej - Organizacja ekspozycji stałej Galeria Themersonów/The Themerson Gallery w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 6 wykonanie projektu koncepcyjnego obejmującego scenariusz wystawy wraz z opracowaniem multimediów do wystawy oraz tekstami towarzyszącymi wystawie. Jabłońska Małgorzata 2021-06-17
100 4. OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU usługa z zakresu działalności kulturalnej - Organizacja ekspozycji stałej Galeria Themersonów/The Themerson Gallery w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 6 - wykonanie projektu artystyczno - wykonawczego wraz z jego wykonawstwem w miejscu planowanej wystawy Jabłońska Małgorzata 2021-06-17
101 5. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA usługa z zakresu działalności kulturalnej - Organizacja ekspozycji stałej pt.: Galeria Wielkich Płocczan w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku - wykonanie projektu koncepcyjnego oraz projektu technicznego wykonawczego aranżacji Jabłońska Małgorzata 2021-06-17
102 6. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU usługa z zakresu działalności kulturalnej - Organizacja ekspozycji stałej Galeria Themersonów/The Themerson Gallery w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 6 - wykonanie projektu artystyczno - wykonawczego wraz z jego wykonawstwem w miejscu planowanej wystawy Jabłońska Małgorzata 2021-06-17
97 ZP.271/2/2021 - Usługi poligraficzne - Druk i dostawa książki - Piotr Bontemps - materiały posesyjne Jabłońska Małgorzata 2021-05-26
94 ZP.271/1/2021 - Usługi poligraficzne - Druk i dostawa czasopisma Nasze Korzenie - 2 numery oraz Biuletynu muzealnego - 4 numery Jabłońska Małgorzata 2021-04-23
86 Wykonanie kompleksowej usługi – pn. „Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanych projektu: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II” Jabłońska Małgorzata 2019-09-25
85 Wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej pt.: Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco Jabłońska Małgorzata 2019-03-22
76 Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap I PILAMIS 2018-04-19
69 Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim. PILAMIS 2017-09-07
68 Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanych Projektów: „Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim” oraz „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I”. Jabłońska Małgorzata 2017-05-19
66 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM NIEZBĘDNYCH UZGODNIEŃ I Z UZYSKANIEM POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ MUZEUM MAZOWIECKIEGO W PŁOCKU - ETAP II Jabłońska Małgorzata 2016-03-09

[Liczba odsłon: 517042]

przewiń do góry